Xuyên Qua Chi Võ Hiệp Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Kỳ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q09 C014)
Tên tiếng trung: 穿越之武侠美女后宫传奇

Tác giả: Lâu Ngoại Thanh Lâu (楼外青楼)
Text: 
Convert: Nhguyen Nguyen

Ebook: Sắc Lang, Duyệt Lam Thiên

Nội dung: Nhân vật nam chính tại chơi một cái mới Võng Du thời điểm, đã xảy ra ngoài ý muốn, bị sét đánh chết, kết quả, lần nữa Trọng Sinh thời điểm phát hiện mình Xuyên Việt đã đến một cái tên là huyễn hiệp Đại Lục Võ Hiệp Dị Thế Giới.

Tại nơi này Dị Thế Giới ở bên trong, Nhỏ Yếu lâu Tây Phong phát hiện mình đã có được một loại Siêu Năng Lực, Triệu Hồi!

Triệu hồi ra Kim Dung trong tiểu thuyết Mỹ Nữ, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ; Cổ Long Tiểu Thuyết Mỹ Nữ Tô Anh, Lâm Tiên Nhi; Hoàng Dịch Tiểu Thuyết Mỹ Nữ, Kỷ Yên Nhiên, Sư Phi Huyên; tuyển dụng mà đến Mỹ Nữ Quân Đoàn, trợ giúp nhân vật nam chính chinh phục Dị Thế Giới ở bên trong Dị Giới Mỹ Nữ, Thành Tựu Nam Nhân Hậu Cung 3000 mộng đẹp…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Xuyên Qua Chi Võ Hiệp Mỹ Nữ Hậu Cung Truyền Kỳ
Xếp hạng: 7.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

Add Comment