Xuyên Việt Tam Quốc Chi Yêu Giang Sơn Càng Yêu Mỹ Nhân

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Takagi Shuujin Akito

Nội dung: Kim Vũ tiểu tử này, rất có phúc rồi, đã xuyên việt rồi, hơn nữa là xuyên việt đến Tam quốc.

Tiểu tử này, tranh đấu giành thiên hạ ngại mệt mỏi, nắm chính quyền ngại mệt mỏi, thảm nhất chính là mỹ nữ quá nhiều cũng ngại mệt mỏi, Thái Văn Cơ, Điêu Thiền, đại kiều, tiểu kiều, chúc dung phu nhân, lý cơ, Tôn Thượng Hương, Hán Đế hậu phi, viên thị gia quyến, các nước công chúa, đỗ đan hoa hạ chết, thành quỷ cũng phong lưu.

Lưu manh ah, đánh rớt xuống vô tận ranh giới, thu được thiên hạ mỹ nhân.

Bắc hồ, đông uy, Tây Vực —— phàm là người có thể sinh tồn địa phương, thì có Trung Quốc binh sĩ dấu chân.

Phàm có danh vọng mỹ nhân, đều muốn thu vào Trung Quốc hậu cung.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Xuyên Việt Tam Quốc Chi Yêu Giang Sơn Càng Yêu Mỹ Nhân
Xếp hạng: 2/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment