Xuyên Việt Vẻ Đẹp Nữ Một Nồi Nấu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Chuyển Kiếp Vẻ Đẹp Nữ Một Oa Phanh
Xuyên Việt Chi Mỹ Nữ Nhất Oa Phanh 

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 穿越之美女一锅烹

Tác giả: Thượng Đệ (上弟)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Phải bắt được lòng của phụ nữ, đầu tiên phải bắt được nữ nhân dạ dày!

Mỹ nữ cũng cần ăn cơm, càng cần nữa yêu.

Xem thấu vượt qua ngàn năm tiểu đầu bếp như thế nào nương tựa theo cố định trù tâm, cuối cùng đem đủ loại kiểu dáng mỹ nữ tâm cùng dạ dày cột vào bên cạnh mình!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Xuyên Việt Vẻ Đẹp Nữ Một Nồi Nấu
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment