Xuyên Việt Đại Đường Chi Lão Bà Ngươi Thật Tốt

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 穿越大唐之你老婆真好

Tác giả: Hôm Nay Khí Trời Ha Ha Ha (今天天气哈哈哈)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái vừa mới tốt nghiệp đại học suy người, cùng đại Đường mỗ suy người thực hiện đối với xuyên… Chính mình có 7 cái lão bà, lại… Chính mình có rất lớn gia nghiệp, lại…

Cố gắng lên a, suy người cũng tự mình cố gắng! Mới Đường triều háo sắc nam nhân ngang trời xuất thế, tốt, không sắc?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment