Xuyên Việt Gia Hữu Nhi Nữ Chi Thành Vi Lưu Tinh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Xuyên Qua Gia Có Nữ Nhân Chi Trở Thành Lưu Tinh
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 穿越家有儿女之成为刘星

Tác giả: Cây Gậy Bọn Tây (棒棒毛子)
Text: 
Convert: Pô Xì Ra

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Quyển sách là xuyên qua nhà có con gái tầng viết, hy vọng các vị ủng hộ. Hiện đại thiên tài xuyên qua đến nhà có con gái thế giới, trở thành Lưu Mai nhi tử Lưu Tinh, từ đó bắt đầu bình tĩnh mà thú vị cuộc sống (quyển sách nữ chủ giác tạm định Tiểu Tuyết, Giai Giai cùng mang rõ ràng, còn lại có thể sẽ làm một. Đêm tình, tỷ như Mary, ha hả)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment