Xuyên Việt Tam Quốc Chi Hoàng Lương Tam Quốc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C102)
Tên tiếng trung: 穿越三国之黄梁三国

Tác giả: Thiên Trụ Mặc Khách (天柱墨客)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Xuyên Việt Tam Quốc Chi Hoàng Lương Tam Quốc
Xếp hạng: 6/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment