Xuyên Việt Thiên Long Bát Bộ Phong Lưu Hư Vũ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Thiên Trụ Mặc Khách (天柱墨客)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một người tuổi còn trẻ, xuyên việt đến Thiên Long Bát Bộ thế giới.

Bởi vì lũ phùng kỳ duyên, bởi vậy vô địch thiên hạ.

Bởi vì háo sắc, Thiên Long các mỹ nữ theo thứ tự đầu nhập ngực của nàng.

Cho Hư Vũ tín niệm là “Yêu giang sơn càng thích chưng diện nhân”, “Đỗ đan hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu”.

Hắn học xong Vô Nhai Tử, Đoàn gia võ công, cũng kế thừa bọn hắn phong lưu.

Vương Ngữ Yên, a la, Lý Thu Thủy ngồi giữa lão Tam đại, bị hắn chiếu đan toàn thu.

Cam Bảo Bảo, Chung Linh, Tần Hồng Miên, Mộc Uyển Thanh, viện Tinh Trúc, a Chu……

Đây là một cái hoang đường câu chuyện, cũng là một cái thảo luận luân lý câu chuyện.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Xuyên Việt Thiên Long Bát Bộ Phong Lưu Hư Vũ
Xếp hạng: 4.8/10 (8 đạo hữu đánh giá)

3 thoughts on “Xuyên Việt Thiên Long Bát Bộ Phong Lưu Hư Vũ

Add Comment