Xuyên Việt Ung Chính Cực Phẩm Hậu Cung

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C130)
Tên tiếng trung: 穿越雍正之极品后宫

Tác giả: Bổng Bổng Mao Tử (棒棒毛子)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Cái gì cái gì? Xuyên qua đã đến Khang Hi bốn mươi năm? Còn trở thành hoàng tứ tử Dận Chân, tương lai Ung Chính gia? Còn chiếm được một cái không gian, bên trong thần thủy uống lên, có thể vĩnh bảo thanh dưa cải? Còn khống chế Khang Hi, đã khống chế toàn bộ Đại Thanh?

Thế giới này vẫn là 《 Từng Bước Kinh Tâm 》, 《 Cung Khóa Tâm Ngọc 》, 《 Cung Khóa Bức Rèm Che 》, 《 Hậu Cung Chân Huyên Truyền 》 Hòa 《 Hồng Lâu Mộng 》 năm thế giới kết hợp?

Được rồi được rồi! Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, bất kể là tình xuyên, vẫn là nếu hi, chân huyên, toàn bộ thu vào trong phòng, về ta một người hưởng thụ! Ha ha ha ha… 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Xuyên Việt Ung Chính Cực Phẩm Hậu Cung
Xếp hạng: 8.8/10 (8 đạo hữu đánh giá)

Add Comment