Ỷ Thiên Diễm Phúc Truyền Kỳ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 倚天艳福传奇

Tác giả: Đào Vận (淘韵)
Text: 
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: 

Nội dung: Nghe nói Ỷ Thiên mỹ nữ rất nhiều, ta cũng tới thấu vô giúp vui.

Phong Thần truyền nhân tại Ỷ Thiên tung hoành, mỹ nữ trong ngực, giang sơn nơi tay…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ỷ Thiên Diễm Phúc Truyền Kỳ
Xếp hạng: 6.8/10 (5 đạo hữu đánh giá)

Add Comment