Yên Vân Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mây Khói Lục
Vân Yên Lục
Minh Tuyết Tiên Tử Truyền

Tình trạng: Tiền Truyện (C001) + Nguyên Bản (C057) + Tu Chỉnh Bản (F)
Tên tiếng trung: 烟云录

Tác giả: Quận Chủ (郡主)
Phượng Thương 7 (凤殇7)

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Yên Vân Lục
Xếp hạng: 6/10 (2 đạo hữu đánh giá)

6 thoughts on “Yên Vân Lục

Add Comment