Yêu Đạo Đô Thị Hậu Cung

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C074)
Tên tiếng trung: 妖道的都市后宫

Tác giả: Chỉ Cao Điểu (恐高的鸟)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Dạ du thuật, nhìn trộm bí pháp.

Hô mưa gọi gió, lừa gạt tiền lừa gạt sắc.

Tát Đậu Thành Binh, quần ẩu vô địch.

Đây là một tiểu nhân vật truyền kỳ, ngang qua đại dương đạo pháp lại bị dùng để tán gái đem muội, kiếm lời món tiền nhỏ…

Đây là một cái anh hùng cố sự, vì cho nữ nhân trích tinh tinh, không cẩn thận diệt một số đảo quốc, không hiểu ra sao thành anh hùng…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Yêu Đạo Đô Thị Hậu Cung
Xếp hạng: 7/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment