Yêu Đao Ký

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 妖刀记

Tác giả: Mặc Mặc Hầu (默默猴)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dungĐông Thắng châu Đông Hải đạo, thời gian là Bạch Mã vương triều Thừa Tuyên năm thứ bảy. Giang hồ đệ tử giang hồ lão, cự ly cách trường tranh giành thiên hạ trung thổ đại chiến, vội vàng đã qua ba mươi lăm năm.

Đang tại một mảnh thái bình cảnh tượng bên trong, trong truyền thuyết đã từng làm loạn Đông Hải năm thanh Yêu đao, lại không hề báo động trước sống lại, lặng lẽ đối chính tà hai đạo duỗi ra ma trảo… Trước thánh chiến người sống sót đều đều điêu linh, lần này, còn có ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Có thể điều khiển nhân tâm Ma Đao yêu hồn, đến tột cùng là nguyền rủa còn là âm mưu?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks