Yếu Nhập Danh Giáo! Duy Hữu Phụng Hiến Nhục Thể

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Muốn Nhập Danh Giáo! Chỉ Có Kính Dâng Thân Thể
Tình trạng: Nguyên Bản (C023)
Tên tiếng trung: 要入名校!唯有奉献肉体

Tác giả: Mê Nhất Dạng Đích Nam (谜一样的男)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment