Yêu Thú Triệu Hoán Sư

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 妖兽召唤师

Tác giả: Khuyển Nha (犬牙)
Text: Cuong Nguyen
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Yêu Thú Triệu Hoán Sư
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Yêu Thú Triệu Hoán Sư

Add Comment