Cấp Bậc Bí Kíp

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

“Phân loại độ nặng nhẹ của Bí Kíp”

Linh Cấp

(Ko có sắc, chỉ có yy)

Tướng Cấp

(Cảnh sắc ít)

Đế Cấp

– Tỷ Muội Hoa
Sư Luyến
Lục Mão
– Ma Công

Tiên Cấp

– Tam Đại Đồng Đường
– Mẫu Nữ Hoa
Bách Hợp
– 
Khổ Tu
– Cuồng Pháp

– Song Phi
Loạn Chiến

Thần Cấp

– Huyết Tế
– Hoàn Đồng
– Dược Vật
– Mỹ Nữ Khuyển
– Bò Sữa
– Ngự Thú
– Ngự Quái
– Ngự Lão
– Ngự Thú Nhân
– Ngự Máy

Thánh Cấp

Gian Thi
– Thôn Phệ
– Thịt Súc

Add Comment