Quan Trường H Tinh Phẩm Hệ Liệt

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Tổng Hợp Bản
Tên tiếng trung: 官场H精品系列

Tác giả: 
Text: Nguoi langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Chikusaki Shigou

Nội dung: Ebooks gồm các truyện:

– Phong Lưu Đại Lộ
– Của Ta Đại Lộ Tính Đồ
– Quan Trường Nữ Nhân Hoa
– Tham Quan Chuyện Tình Yêu Chi Lương Thị Trưởng
– Vô Đề
– Mới Quan Trường Hiện Hình Ký – Q08 Hoàng Thư Ký
– Bí Thư Yêu Dân
– Quan Trường Dâm Loạn
– PR Kiếp Sống
– Quốc Tư Ủy Câu Chuyện
– Quốc Tư Ủy Chi Tạm Giữ Chức Huyện Trưởng Câu Chuyện
– Mỹ Nữ Đại Luật Sư Trương Đan Tuyền
– Con Đường Làm Quan Quan Đạo
– Sa Đọa Cảnh Sát
– Tam Bảo Cục Trưởng
– Mới Biên Tam Bảo Cục Trưởng

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment