Hệ Thống Chi Tuyệt Sắc Vưu Vật

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 系统之绝色尤物

Tác giả: Đạm Họa Thư Mặc (淡画书墨)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tiến công chiếm đóng hệ thống cho ra từng nam tính nhân vật?

Nên nam tính nhân vật hảo cảm giá trị đạt tới 80% về sau cũng có thể đi bọn hắn vị diện tiến hành vị diện lữ hành?!
Vì cái gì loại chuyện tốt này sẽ bị ta đụng phải?!

Bởi vì mỗi người đàn bà đều có trở thành tuyệt sắc vưu vật cơ hội.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

5 thoughts on “Hệ Thống Chi Tuyệt Sắc Vưu Vật

Add Comment