Hi Linh Đế Quốc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 希灵帝国

Tác giả: Viễn Đồng (远瞳)
Text: 
Convert: 

Ebook: 

Nội dung: Không phải đế quốc tranh phách, không phải Dị Giới Phong Vân, lại càng không là thăng cấp luyện công, kỳ thật, đây là một bản phi thường nghiêm túc đứng đắn rất nghiêm túc cứng rắn (ngạnh) khoa học viễn tưởng cứu thế văn — ngươi coi như thật sự nghe.

Được rồi, kỳ thật cái này là một đám không có trượt đích đứng đầu cùng một cái hố cha đích tổng thống sung sướng không tiết tháo đích cứu thế hằng ngày mà thôi.

Ngồi ăn rồi chờ chết đích Ngụy Trạch biến hóa nhanh chóng thành đế quốc tổng thống, có được vú em quang hoàn đại thúc nhận nuôi vô số lolita, cái này là mỗ chỗ ở tại đạt được một cái từ trên trời giáng xuống đích ăn chực binh đoàn về sau đã phát sanh đích chợt cười câu chuyện, lần nữa trịnh trọng nhắc nhở: đây là một bản phi thường nghiêm túc đứng đắn rất nghiêm túc khoa học viễn tưởng…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment