Hồng Trần Đô Thị III

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác:
Tình trạng: Nguyên Bản (C620)
Tên tiếng trung:红尘都市
Tác giả:
Sinh Hoạt Sở Bách (生活所迫)

Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Chu Mộng Long, một cái tài hoa hơn người, suất khí ôn nhu thanh niên, như nguyện thi vào nhân viên công vụ, tiến vào hệ thống từ nay về sau, mới phát hiện, trong chỗ này một nhiều hơn phân nửa là mỹ nữ, thục nữ, thiếu phụ, thiếu nữ, mỗi người kinh diễm, người người vũ mị.

Như vậy, nhân vật chính thì như thế nào tại đây trong đô thị hòa đồng tiếng gió nước lên, thì như thế nào cùng những mỹ nữ này phát hiện trên mặt cảm tình gút mắc, thỉnh mọi người thử mục dùng đãi hồng trần đô thị

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Các phần khác:
Quyển I
Quyển II

One thought on “Hồng Trần Đô Thị III

Add Comment