Mẫu Thượng Công Lược

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q07) + Đồng Nhân Thiên (Q08 – Q15 C007) + Tiếp Theo Thiên (C002)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Trúc Ảnh Tùy Hành (竹影随行)
Phi Tinh Truy Nguyệt
Lãnh Vô Phong

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

2 thoughts on “Mẫu Thượng Công Lược

Add Comment