Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (C003) + Hậu Thiên (C002-2)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Lý Nhỏ Vệ | Lý Tiểu Vệ | 李小卫 | Adam234

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Xinh Đẹp Giáo Sư Tính Phúc Cuộc Sống

Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C004)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Khổ Tâm | Nhọc Lòng | 苦心 | Sát Phí Khổ Tâm | 煞费苦心 | a649652350 | Kỳ Tư Diệu Tưởng | Kỳ Tư Hay Muốn | 奇思妙想

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :