Tận Thế: Hai Giới Thiên Vương Tinh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mạt Thế: Lưỡng Giới Thiên Vương
Tận thế: Lưỡng giới Thiên Vương

Tình trạng: Nguyên Bản (C1115)
Tên tiếng trung: 末世:两界天王

Tác giả: Tận Thế Năm Trăm Ác Nhân (末世五百恶人)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xuyên qua tận thế thế giới, đạt được xuyên qua hai giới hệ thống.

Tiêu Dật phát hiện, hai cái thế giới nữ nhân, cho nhau trong đó có cảm ứng.

1993 năm tận thế thế giới, vì sinh tồn mà nguyện trung thành Tiêu Dật * chụp, tại 2006 năm tốt đến ốc, nàng như trước vẫn là siêu cấp siêu sao, nhưng là thấy đến nhân vật chính một khắc, nàng lại nhịn không được phải lạy xuống…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment