Thanh toán bằng THẺ CÀO điện thoại

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP
  • Tỷ lệ quy đổi

10.000 (đ) = 1.510 (Hắc Tệ)
20.000 (đ) = 3.020 (Hắc Tệ)
50.000 (đ) = 7.550 (Hắc Tệ)
100.000 (đ) = 16.610 (Hắc Tệ) Khuyến mãi 10%
200.000 (đ) = 36.240 (Hắc Tệ) Khuyến mãi 20%
500.000 (đ) = 113.250 (Hắc Tệ)  Khuyến mãi 50%
1.000.000 (đ) = 302.000 (Hắc Tệ)  Khuyến mãi 100%

  • Cách giao dịch

– Thanh toán trực tiếp trên hệ thống MUA HẮC TỆ của Web

– Có lỗi phát sinh hoặc chưa rõ điều gì thì các lão pm qua FB (https://www.facebook.com/lang.sac.90) hoặc email ([email protected]) cho ta

40 thoughts on “Thanh toán bằng THẺ CÀO điện thoại

Add Comment