Thanh toán qua NGÂN HÀNG (VCB)

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP
  • Tỷ lệ quy đổi

10.000 (đ) = 2.000 (Hắc Tệ)
20.000 (đ) = 4.000 (Hắc Tệ)
50.000 (đ) = 10.000 (Hắc Tệ)
100.000 (đ) = 22.000 (Hắc Tệ) Khuyến mãi 10%
200.000 (đ) = 48.000 (Hắc Tệ) Khuyến mãi 20%
500.000 (đ) = 150.000 (Hắc Tệ)  Khuyến mãi 50%
1.000.000 (đ) = 400.000 (Hắc Tệ)  Khuyến mãi 100%

  • Cách giao dịch

– Ngân hàng nhận: Vietcombank

– Chi tiết người nhận, các lão pm qua FB (https://www.facebook.com/lang.sac.90) hoặc email ([email protected]) cho ta

– Ta sẽ kiểm tra thực tế số tiền nhận đc và set Hắc Tệ vào tài khoản cho các lão

6 thoughts on “Thanh toán qua NGÂN HÀNG (VCB)

    1. Avatar

      nguyenanh95hn

      Nt or gọi sdt ấy, ib FB lão vài hôm mới check hay sao ấy

Add Comment