1. [P. O. S] Cổ Vận Hệ Liệt
 2. [P.O.S] Dâm Kỳ Sao Chi Khóa Tình Chú
 3. [P.O.S] Huyễn Tình Hệ Liệt
 4. Perfect Life
 5. Phá Diệt Đích Đoạn Chương
 6. Phá Hiểu Thánh Ca
 7. Phá Lang Phong Lưu
 8. Phá Sói Phong Lưu
 9. Phá Ma Trò Chơi
 10. Phá Ma Trò Chơi’
 11. Phá Toái Đích Mệnh Vận
 12. Phá Vỡ Hỏa Ảnh
 13. Phác Hỏa
 14. Phách Diễm Tinh Nguyệt
 15. Phách Thượng Lưu Thủ Thôn Phụ: Đào Sắc Mãn Hương Xuân
 16. Phách Vương Hoa Khôi Truyện
 17. Phải Địt Tử Hệ Liệt
 18. Phẩm Hạnh Bất Lương
 19. Phẩm Hương Hậu Cung Diễm Mỹ Truyện
 20. Phàm Nhân Tu Tiên
 21. Phàm Nhân Tu Tiên Cải Biên Nam Cung Uyển
 22. Phàm Nhân Tu Tiên Truyện Đồng Nhân: Thứ Hai Ma Tiên
 23. Phạm Nữ Tiên Duyên
 24. Phàm Trần Diễm Ngộ
 25. Phấn Điệp Thủ Trung Đích Chỉ Lão Hổ
 26. Phấn Đỏ Chiến Câu
 27. Phấn Hồng Chiến Câu
 28. Phấn Hồng Giai Nhân
 29. Phấn Hồng Khô Lâu Quyển Sách
 30. Phan Kim Liên Chi Thiên Thiềm Máu
 31. Phan Kim Liên Toàn Bộ Truyện
 32. Phân Loạn Huyễn Tưởng
 33. Phân Loạn Huyễn Tưởng: Trần Tuyết Mai Đích Sủng Vật Sinh Nhai
 34. Phần Ma Nguyên Dục
 35. Phần Thiên Phẫn Thiên Dâm Ma Âm Ma
 36. Phàn Tình Nhan Tâm
 37. Phần Yêu Lục
 38. Phảng & Tập
 39. Phao Cái Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Làm Vợ
 40. Phao Nữu Hệ Thống
 41. Pháp Sư Đế Quốc
 42. Pháp Y Dục Vọng Hậu Cung Hành
 43. Phật Châu Cùng Biểu
 44. Phật Châu Dữ Biểu
 45. Phật Duyên Đạo Dục
 46. Phất Lai Triệt Thái Thái
 47. Phạt Ma Lục
 48. Phật Sống Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
 49. Phát Tài Tiểu Tử Hí Tiểu Tam
 50. Phạt Trụ
 51. Phế Đô
 52. Phệ Hồn Mắt
 53. Phệ Hồn Linh Nhãn
 54. Phế Nhân Chọc Đào Hoa
 55. Phế Nhân Nhạ Đào Hoa
 56. Phi Mộng Tình
 57. Phi Phàm Hồng Hoang
 58. Phi Sắc Ái Muội: Nữ Khoa Trường Đích Tả Đệ Luyến
 59. Phi Sắc Đại Lục
 60. Phi Sắc Đại Lục’
 61. Phi Sắc Hồng Trần
 62. Phi Sắc Mập Mờ
 63. Phi Sắc Mập Mờ: Nữ Khoa Trưởng Chị Em Yêu Nhau
 64. Phi Sắc Phong Nguyệt Lục
 65. Phi Sắc Quan Đồ
 66. Phi Thăng Tu Chân Quyển
 67. Phi Thường Hạnh Vận
 68. Phi Thường Mập Mờ
 69. Phi Thường May Mắn
 70. Phi Thường Nữ Thủ Trưởng
 71. Phi Thường Tử Vong
 72. Phi Vân Huyễn Tuyết Giang Hồ Lộ
 73. Phiên Bản Hiện Đại Ba Vợ Bốn Nàng Hầu
 74. Phiến Diễm Thiết Hương Chi Thái Giam Truyện Kỳ
 75. Phiêu Cục Phong Vân
 76. Phiêu Hám Quan Trường
 77. Phiêu Hương Đô Thị
 78. Phiêu Hương Phong Lưu
 79. Phiêu Lượng Mụ Mụ Đích Quá Gia Gia Du Hí
 80. Phiêu Lượng Mụ Mụ Đường Nhã Đình
 81. Phiêu Lượng Mụ Mụ Trương Lâm Đích Cố Sự
 82. Phiêu Lượng Tiểu Bảo Mỗ: Hòa Nam Cố Chủ Đích Bí Mật Giao Dịch
 83. Phiêu Phiêu Dục Tiên
 84. Phiêu Phiêu Dục Tiên’
 85. Phố Bá Đồng Nghiệp Nữ Cảnh Sát Xuân Lệ
 86. Phổ Thiên Tình Hiệp Chi Ta Là Ai
 87. Phơi Bày Thê
 88. Phòng Của Tỷ Tỷ
 89. Phòng Của Tỷ Tỷ’
 90. Phong Cuồng Đích Dạ Không
 91. Phong Cuồng Mê Hương Thuật
 92. Phong Cuồng Vương Quốc
 93. Phóng Đãng Giáo Sư Mụ Mụ
 94. Phòng Giải Phẫu Cơ Thể Sống
 95. Phong Hành Thiên Hạ Mỹ Nữ Tùy
 96. Phong Hoa Chìm Nổi
 97. Phong Hỏa Khói Sóng Lâu
 98. Phong Hỏa Lang Nha Duyến
 99. Phong Hoa Phù Trầm
 100. Phong Hoa Tuyệt Sắc Đích Ái Thê Mụ Mụ
 101. Phong Hỏa Yên Ba Lâu
 102. Phong Khiếu Cửu Thiên
 103. Phòng Làm Việc Cám Dỗ: Đẹp Nữ Cấp Trên
 104. Phòng Làm Việc Của Hiệu Trưởng
 105. Phòng Làm Việc Của Viện Trưởng
 106. Phòng Làm Việc Phong Vân
 107. Phòng Làm Việc Tình Chuyện: Ta Mỹ Nữ Tổng Giám
 108. Phong Linh Bên Trong Đao Thanh
 109. Phong Loạn Hương Vận
 110. Phong Lưu
 111. Phong Lưu Anh Hùng Liệp Diễm Ký
 112. Phong Lưu Âu Dương Khắc
 113. Phong Lưu Bí Sử
 114. Phong Lưu Biến Thân Ký
 115. Phong Lưu Chân Tiên
 116. Phong Lưu Chi Mỹ Nhân Thiên Hạ
 117. Phong Lưu Chiến Thần
 118. Phong Lưu Chủ Tịch
 119. Phong Lưu Đặc Công
 120. Phong Lưu Đặc Công’
 121. Phong Lưu Đại Bị Cộng Miên
 122. Phong Lưu Đại Đế
 123. Phong Lưu Đại Đường
 124. Phong Lưu Đại Lộ
 125. Phong Lưu Đại Thiếu
 126. Phong Lưu Đẩy Mạnh Tiêu Thụ Viên
 127. Phong Lưu Dị Giới Hành
 128. Phong Lưu Địa Sản Giới
 129. Phong Lưu Đích Lão Bà
 130. Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ
 131. Phong Lưu Diễm Mỹ Hậu Cung
 132. Phong Lưu Diễm Phúc
 133. Phong Lưu Diễm Phúc Truyền Kỳ
 134. Phong Lưu Diễm Phúc Liệp Mỹ Truyện
 135. Phong Lưu Diễm Thế Lục
 136. Phong Lưu Diễn Nghệ Quyển
 137. Phong Lưu Điền Sản Giới
 138. Phong Lưu Đô Thị
 139. Phong Lưu Đô Thị’
 140. Phong Lưu Đô Thị Ký
 141. Phong Lưu Đô Thị Lục
 142. Phong Lưu Đô Thị Tiểu Tử Hậu Cung
 143. Phong Lưu Đoàn Dự Tân Tập
 144. Phong Lưu Đoàn Dự Thiên Long Hành
 145. Phong Lưu Đổng Sự Trưởng
 146. Phong Lưu Dục Trần
 147. Phong Lưu Dương Quá Truyền
 148. Phong Lưu Giang Hồ
 149. Phong Lưu Giáo Hoàng
 150. Phong Lưu Giáo Sư I
 151. Phong Lưu Giáo Sư II
 152. Phong Lưu Giới Văn Nghệ
 153. Phong Lưu Hải Tặc Vương
 154. Phong Lưu Hạnh Hoa Thôn
 155. Phong Lưu Hậu Cung Chi Thôn Quan
 156. Phong Lưu Hậu Cung Đại Đế Truyện
 157. Phong Lưu Hậu Cung Giang Hồ Lục
 158. Phong Lưu Hậu Cung Ký
 159. Phong Lưu Hậu Cung Lộc Đỉnh Ký
 160. Phong Lưu Hậu Cung Tầm Hương Lục
 161. Phong Lưu Hình Cảnh Liệp Mỹ Ký
 162. Phong Lưu Hoa Thiếu
 163. Phong Lưu Hòa Thượng
 164. Phong Lưu Hòa Thượng Liệp Diễm Ký
 165. Phong Lưu Hoa Y
 166. Phong Lưu Hoàng Đế Trương Vô Kỵ
 167. Phong Lưu Không Hối Hận
 168. Phong Lưu Kiếm Thánh Vô Hạn Hành Trình
 169. Phong Lưu Kim Cương Không Ngã Thiếu
 170. Phong Lưu Kỵ Sĩ
 171. Phong Lưu Lại Đản Dị Giới Hành
 172. Phong Lưu Lão Sư Hậu Cung Truyện
 173. Phong Lưu Lão Sư Hậu Cung Truyền Kỳ
 174. Phong Lưu Liệp Diễm Hậu Cung Ký
 175. Phong Lưu Liệp Mỹ Truyện
 176. Phong Lưu Loạn Tình Lục
 177. Phong Lưu Lười Trứng Dị Giới
 178. Phong Lưu Lý Phát Sư
 179. Phong Lưu Ma Kiếm
 180. Phong Lưu Năm Tháng
 181. Phong Lưu Nguyệt Lão
 182. Phong Lưu Nhân Sinh
 183. Phong Lưu Nhân Sinh’
 184. Phong Lưu Nhân Viên Chào Hàng
 185. Phong Lưu Nữ Công An Cục Trưởng
 186. Phong Lưu Nữ Nhân Quốc
 187. Phong Lưu Nữ Nhi Quốc: Phượng Loạn Thiên Hạ
 188. Phong Lưu Pháp Sư
 189. Phong Lưu Pháp Sư Tại Đô Thị
 190. Phong Lưu Pháp Y
 191. Phong Lưu Phiêu Sư
 192. Phong Lưu Quân Thần
 193. Phong Lưu Săn Đẹp Truyền
 194. Phong Lưu Săn Mỹ Truyền
 195. Phong Lưu Sử
 196. Phong Lưu Tà Long
 197. Phong Lưu Tà Tôn
 198. Phong Lưu Tà Y
 199. Phong Lưu Tà Y’
 200. Phong Lưu Tam Quốc
 201. Phong Lưu Thái Tử Hậu Cung
 202. Phong Lưu Thái Tử Tại Đô Thị
 203. Phong Lưu Thần Chi Dục Tiên
 204. Phong Lưu Thần Phong Lưu Đô Thị Ký
 205. Phong Lưu Thần Phong Lưu Ký
 206. Phong Lưu Thánh Đấu Sĩ
 207. Phong Lưu Thanh Niên Trí Thức Nhân Sinh
 208. Phong Lưu Thành Phố
 209. Phong Lưu Thành Tính
 210. Phong Lưu Thánh Vương
 211. Phong Lưu Thầy Thuốc Tiếu Hộ Sĩ
 212. Phong Lưu Thị Trưởng 108 Cái Tình Sắc Nữ Nhân
 213. Phong Lưu Thiên Hạ Hành
 214. Phong Lưu Thiếu Gia
 215. Phong Lưu Thiếu Niên
 216. Phong Lưu Thiểu Niên’
 217. Phong Lưu Thiểu Niên Tiếu La Lỵ
 218. Phong Lưu Thiếu Niên Xinh Đẹp Laury
 219. Phong Lưu Thợ Cắt Tóc
 220. Phong Lưu Thôn Quan
 221. Phong Lưu Thôn Quan’
 222. Phong Lưu Tiểu Cảnh Sát
 223. Phong Lưu Tiêu Diêu Hầu
 224. Phong Lưu Tiểu Hoàng Đế
 225. Phong Lưu Tiểu Mới
 226. Phong Lưu Tiêu Sư
 227. Phong Lưu Tiểu Tử Tìm Mỹ lục
 228. Phong Lưu Tiểu Xà Vương
 229. Phong Lưu Tình Duyên Hậu Cung
 230. Phong Lưu Tình Thánh
 231. Phong Lưu Tình Ma
 232. Phong Lưu Tông Sư Đại Thánh Nhân
 233. Phong Lưu Trưởng Đài Biển Hoa Hí Phượng
 234. Phong Lưu Truyện
 235. Phong Lưu Truyền Kỳ
 236. Phong Lưu Tuế Nguyệt
 237. Phong Lưu Ung Chính
 238. Phong Lưu Viên Chức Liệp Diễm Ký
 239. Phong Lưu Võ Bá
 240. Phong Lưu Vô Địch Hậu Cung Ký
 241. Phong Lưu Vô Hối
 242. Phong Lưu Võ Lâm
 243. Phong Lưu Võ Lâm Dục Vọng
 244. Phong Lưu Vô Tội
 245. Phong Lưu Vô Tội Lấy
 246. Phong Lưu Vũ Lâm
 247. Phong Lưu Vũ Phách
 248. Phong Lưu Vương
 249. Phong Lưu Xã Công
 250. Phong Lưu Y Thánh
 251. Phong Nguyệt Chinh Đồ
 252. Phong Nguyệt Dã Sử Chi Xuân Sắc
 253. Phong Nguyệt Đại Đế
 254. Phong Nguyệt Đại Lục
 255. Phong Nguyệt Đại Lục Chi Đế Đô Thiên
 256. Phong Nguyệt Đại Lục Chi Thanh Châu Thiên
 257. Phong Nguyệt Đại Lục Chi Thiên Long Quyển Sách
 258. Phong Nguyệt Đại Lục Tưởng Tượng Truyền Thuyết
 259. Phong Nguyệt Đô Thị Hậu Cung Lục
 260. Phong Nguyệt Đô Thị Hậu Cung Truyền Kỳ
 261. Phong Nguyệt Đô Thị Tình
 262. Phong Nguyệt Giang Hồ Lộ
 263. Phong Nguyệt Hành Trình
 264. Phong Nguyệt Nhai Đích Đạo Sĩ
 265. Phong Nguyệt Săn Mỹ Truyền Thuyết
 266. Phong Nguyệt Sư
 267. Phong Nguyệt Tiêu Diêu
 268. Phong Nguyệt Truyền Kỳ
 269. Phong Nguyệt Tươi Đẹp Lưu Hương
 270. Phong Nguyệt Vô Song
 271. Phong Quang
 272. Phong Quang Quan Đạo
 273. Phong Quang Quan Đồ
 274. Phong Rít Gào Cửu Thiên
 275. Phòng Sản Đại Lão Đích Phong Lưu Truyện Thuyết
 276. Phòng Tắm Truyền Đến Bạn Gái Tiếng Rên Rỉ
 277. Phong Tao Dâm Phụ Hỗn Loạn Sinh Hoạt Cá Nhân
 278. Phong Tao Đãng Phụ Đích Hỗn Loạn Tư Sinh Hoạt
 279. Phong Tao Mẫu Nữ
 280. Phong Tao Mẹ Con
 281. Phong Thần
 282. Phong Thần Đoạt Diễm Ký
 283. Phong Thần Kí
 284. Phong Thần Liệp Diễm Hậu Cung Ký
 285. Phong Thần Trụ Vương Dâm Truyện
 286. Phòng Thuật
 287. Phong Tình Đô Thị
 288. Phong Tình Hệ Thống Gia Phả Liệt
 289. Phong Tình Phổ Chi Hệ Liệt
 290. Phong Tình Vô Hạn Mỹ Kiều Nương
 291. Phong Tình Vô Hạn Thiếu Nữ Xinh Đẹp
 292. Phóng Tới Thanh Xuân Mãnh Thiếu Niên
 293. Phong Trần Diễm Lộ
 294. Phong Trần Kiếp – Sửa
 295. Phòng Trọ Trao Đổi
 296. Phong Tư Vật Ngữ
 297. Phong Tư Vật Ngữ Tiền Truyện
 298. Phong Tục Cổ Hủ Ở Dưới Cống Phẩm
 299. Phóng Túng Người Vợ Công Lược Hệ Thống
 300. Phóng Túng Nữ Gia Cát
 301. Phóng Túng Tính Tình Nữ Nhân Cốc: Nữ Nhi Quốc Ký
 302. Phong Tuyết Nông Thôn
 303. Phong Vân Chi Mạnh Nhất Nhân Vật Phản Diện
 304. Phong Vân Chi Tối Cường Phản Phái
 305. Phong Vận Cực Phẩm Nhạc Mẫu
 306. Phong Vân Đại Đường
 307. Phong Vân Đại Đường Hậu Cung Lục
 308. Phong Vận Đích Nữ Hiệp
 309. Phong Vân Liệp Diễm Thiên Hạ
 310. Phong Vân Liệt Diễm Thiên Hạ
 311. Phong Vân Quan Thương Hậu Cung Sử
 312. Phong Vũ Lý Đích Anh Túc Hoa
 313. Phong Vũ Tình Duyến
 314. Phụ Bối Đích Dư Âm: Bi Thảm Đồng Mẫu
 315. Phù Dâu Chu Tinh Chi Thôi Miên Dâm Ô
 316. Phù Diêu
 317. Phù Diêu Phu Nhân
 318. Phù Đời Hội
 319. Phù Dung Công Chúa Kỵ Sĩ Đoàn
 320. Phù Hoa Sau Lưng
 321. Phụ Khoa Hương Y
 322. Phụ Khoa Ma Túy Sư
 323. Phụ Khoa Nam Y
 324. Phụ Khoa Nam Y Sư
 325. Phụ Khoa Thuốc Mê Sư
 326. Phù Lãng Trần Ái
 327. Phủ Mẫu Chi Tâm
 328. Phủ Ngọc
 329. Phu Nhân Môn Đích Hương Quần
 330. Phú Nhị Đại Đích Lãng Đãng Cuộc Sống
 331. Phú Nhị Đại Lang Thang Nhân Sinh
 332. Phụ Nữ Dâm Hành Mạt Nhật
 333. Phụ Nữ Tình Bộ 2
 334. Phụ Nữ Tình Bộ 3
 335. Phu Phụ Nhạc Viên Trát Ký
 336. Phu Quân Nhóm Không Dễ Chọc
 337. Phú Quý Phong Lưu Đệ Nhất Hương
 338. Phú Quý Song Phượng
 339. Phù Sóng Bụi Yêu
 340. Phú Tả Đích Yêu Nghiệt Nam Bảo Mỗ
 341. Phù Tha Sơn Mạch
 342. Phụ Thân, Ta Cùng Với Ngươi Song Tu!
 343. Phụ Thân Di Sản
 344. Phụ Thân Trách Nhiệm
 345. Phù Thế Hội
 346. Phụ Thể Kí
 347. Phu Thê Ký Sự
 348. Phu Thê Na Điểm Sự
 349. Phụ Thể Sau Đích Sinh Hoạt
 350. Phù Thiên Ký
 351. Phủ Xuống Acdemy City
 352. Phúc Diễm Chi Đô Thị Hậu Cung
 353. Phúc Diễm Nam Nhân
 354. Phúc Diễm Thiên Hạ
 355. Phúc Diễm Tiêu Dao
 356. Phúc Hắc Lão Công Ép Ta Gả
 357. Phúc Lâm Chi Đô Thị Tiêu Dao
 358. Phúc Vũ Đại Đường
 359. Phúc Vũ Đại Đường Chi Vô Hạn Phong Lưu
 360. Phúc Vũ Phiên Vân Chi Trục Diễm Khúc
 361. Phúc Vũ Phiên Vân Diễm Phúc Truyện
 362. Phúc Vũ Phiên Vân Hậu Cung Lục
 363. Phúc Vũ Phiên Vân Hậu Truyện Chi Giang Sơn Sắc Đẹp Lão Dâm Hùng
 364. Phúc Vũ Phiên Vân Phong Lưu Truyện
 365. Phúc Vũ Phiên Vân Tà Vương Thiên Hạ
 366. Phúc Vũ Phiên Vân Tiền Truyện Chi Kỷ Tích Tích
 367. Phúc Vũ Liệp Diễm Phong Lưu
 368. Phúc Vũ Săn Tình Hậu Cung Lục
 369. Phúc Vũ Tà Tình
 370. Phược Kiều Tác
 371. Phược Mỹ Truyện
 372. Phương Bắc Bầu Trời
 373. Phương Dao Oánh Hệ Liệt Chi Xích Lỏa Dạ Thiên Sử
 374. Phương Dao Oánh Hệ Liệt Chi Trần Truồng Đêm Thiên Sứ
 375. Phương Đích Tự Truyện
 376. Phương Tiện Giao Thông Loại
 377. Plug-in Vô Địch
 378. Pokemon Chi Sharigan Truyền Kỳ
 379. Pokemon H
 380. Pokemon Thế Giới Dâm Thần Truyền Nhân
 381. PR Kiếp Sống

Add Comment