1. Y Đạo Hoa Đồ
 2. Y Đạo Quan Đồ
 3. Y Đạo Tinh Đồ
 4. Y Dục Hậu Cung Lục
 5. Y Dục Phong Lưu Hậu Cung Lục
 6. Y Giả Phong Lưu
 7. Y Giả Phong Lưu (Internet phiên bản)
 8. Y Hanh
 9. Y Hanh Phong Lưu
 10. Y Hừ
 11. Y Hừ Phong Lưu
 12. Ý Loạn Thiên Hạ
 13. Y Muốn Phong Lưu Hậu Cung Lục
 14. Ý Nghĩ Kỳ Lạ
 15. Y Quan Cầm Thú
 16. Ý Râm Vạn Tuế
 17. Y Sắc Chức Tràng: Phụ Sản Khoa
 18. Y Tá Dâm Mộng
 19. Y Tế Sở Âm Mưu
 20. Y Thần Lý Thập Trân
 21. Y Thánh Diễm Ngộ Ký
 22. Y Thế Vô Song
 23. Ỷ Thiên Diễm Phúc Truyền Kỳ
 24. Ỷ Thiên Đồ Long Biệt Truyện
 25. Ỷ Thiên Đồ Long Chi Liệp Diễm Phong Lưu
 26. Ỷ Thiên Đồ Long Chi Nhâm Tiêu Diêu
 27. Ỷ Thiên Đồ Long Chi Phong Thần Truyền Kỳ
 28. Ỷ Thiên Đồ Long Đoạt Diễm Ký
 29. Ỷ Thiên Đồ Long Đừng Ký
 30. Ỷ Thiên Đồ Long Hậu Truyền Chi Bi Thảm Giang Hồ
 31. Ỷ Thiên Đồ Long Khắc Tô Lỗ
 32. Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Đã Lớn Bản)
 33. Ỷ Thiên Đồ Long Ký (H Bản)
 34. Ỷ Thiên Đồ Long Ký H Bản Hệ Liệt
 35. Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Sửa Chữa Bản)
 36. Ỷ Thiên Đồ Long Xoay Ngược Ký
 37. Ỷ Thiên Đồ Long Xuyên Việt
 38. Ỷ Thiên Độc Long Ký
 39. Ỷ Thiên Hậu Cung
 40. Ỷ Thiên Hậu Cung Phong Vân
 41. Ỷ Thiên Liệp Diễm Hành
 42. Ỷ Thiên Một Cái Cải Biên
 43. Ỷ Thiên Nhậm Mĩ Hành
 44. Ỷ Thiên Phúc Vũ Đại Đường Chi Nhâm Tiêu Diêu
 45. Ỷ Thiên Thần Điêu
 46. Ỷ Thiên Thư Mỹ Hành
 47. Y Thống Giang Sơn
 48. Y Tuần Viên Giống Như Sân Trường
 49. Y Viện Dích Na Ta Sự
 50. Y Viện Lý Dục Ngược Thịnh Yến
 51. Y Viện Viện Trường Đích Khoái Nhạc
 52. Yêm Môn Thôn Đích Hoa Hoa Sự
 53. Yên Chi Khẩu Hồng
 54. Yên Chi Khẩu Hồng Hệ Liệt
 55. Yên Hoa Quá Lớn
 56. Yến Song Phi
 57. Yên Vân Lục
 58. Yêu Bàng Hoàng
 59. Yêu Biểu Đạt
 60. Yêu Bờ Bên Kia
 61. Yêu Chừng Nhật Kí
 62. Yêu Cơ
 63. Yêu Cùng Dục
 64. Yêu Cùng Dục Niên Kỉ Hoa
 65. Yêu Cười Cô Gái
 66. Yêu Cười Nữ Hài
 67. Yêu Dâm Học Viên Chi NTR Câu Lạc Bộ
 68. Yêu Dâm Kiếm Cơ Truyện
 69. Yêu Đạo Chí Tôn
 70. Yêu Đạo Đô Thị Hậu Cung 
 71. Yêu Đao Ký
 72. Yêu Đao Ký Tiền Truyện
 73. Yêu Đạo Thân Công Báo
 74. Yêu Đạo Thân Công Báo’
 75. Yêu Diễm Hoa Tùng
 76. Yêu Đỏ Mặt Đích Nhạc Mẫu
 77. Yêu Dục Thanh Xuân
 78. Yêu Đường Tắt Vắng Vẻ
 79. Yêu Đương Vụng Trộm Công Tử Nhật Nguyệt Minh
 80. Yêu Đương Vụng Trộm Tầm Hoan
 81. Yêu Đương Vụng Trộm Trùm
 82. Yêu Gian Đạo
 83. Yêu Hận Đan Vào, Liều Chết Dây Dưa
 84. Yên Hận Đan Xen
 85. Yêu Hạnh Phúc
 86. Yêu Hòa Âm
 87. Yêu Không Đến Muốn Trộm
 88. Yêu Linh Sư
 89. Yêu Ma Quỷ Quái Đại Liên Minh – Quái Dị Thế Giới Đệ Lục Thiên 《 Ma, Đạo 》
 90. Yêu Mãn Giang Thành
 91. Yêu Mẫu Không Đường Về
 92. Yêu Mẫu Mật Ngữ
 93. Yêu Mẫu Như Bình
 94. Yêu Mặt Đỏ Nhạc Mẫu
 95. Yêu Mẹ Giá Cao
 96. Yêu Mến Mỹ Nữ Thiếu Phụ
 97. Yêu Mến Sư Nương Đích Sàng
 98. Yêu Mến Dì Nhỏ
 99. Yêu Miệt Nữ Hoàng Hậu Cung Ti Nô
 100. Yêu Muốn Dung Tình
 101. Yêu Nàng Đồng Thời Yêu Mụ Mụ Của Nàng
 102. Yêu Nếu Sặc Sở
 103. Yêu Nghiệt
 104. Yêu Nghiệt Diễm Sắc
 105. Yêu Nghiệt Đồng Cư
 106. Yêu Nghiệt Tiên Cung Diễm Truyện
 107. Yếu Nhập Danh Giáo! Duy Hữu Phụng Hiến Nhục Thể
 108. Yêu Nữ Ép Nước
 109. Yêu Nữ Học Viên II
 110. Yêu Nữ Trá Nước (Trá Tinh Văn)
 111. Yêu Nữ Trá Trấp
 112. Yêu Ở Trường Hoa Ở Chung Khi
 113. Yêu Sắc Mị Quỷ
 114. Yêu Say Đắm Thục Phụ Nhân Sinh
 115. Yêu Say Đắm Tiểu Lỵ Nhi
 116. Yêu Sư Nương Giường
 117. Yêu Tại Cái Kia Đa Tình Mùa Mưa
 118. Yêu Tại Đại Học Chi Hoa Hồng
 119. Yêu Tẩu Quang Mẹ Yêu
 120. Yêu Thần Chi Truyền Kỳ
 121. Yêu Thú Triệu Hoán Sư
 122. Yêu Thượng Chủ Tịch Phu Nhân
 123. Yêu Tinh Giống Như Vương Phi
 124. Yêu Từ Tính Sinh
 125. Yêu Tức Như Mộng
 126. Yêu Tuế Tương Nguyệt
 127. Yêu Tuổi Tương Tháng
 128. Yêu Vô Giới
 129. Yêu Xấu Hổ Nhạc Mẫu
 130. Yêu Yêu
 131. Yin Huyệt Mỹ Nữ
 132. YIN Phách Vương Truyện Thuyết
 133. Yô-Ga Lão Sư Mụ Mụ
 134. Yukizome Phiêu Chu
 135. YY Đại Lục
 136. YY Lộc Đỉnh Ký
 137. YY Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Chi Long Đằng Tam Giới Ngạo Quần Thư

Add Comment