Thính Tuyết Phổ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Nghe Tuyết Phổ
Tại Lạc Tuyết Cuối Chờ Ngươi

Tình trạng: Nguyên Bản (Q11 C209)
Tên tiếng trung: 听雪谱

Tác giả: La Sâm (Lộng Ngọc) 罗森 (弄玉)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Mặc kệ tên sách gọi là gì, mặc kệ có hay không nhục hí, bộ tác phẩm này bản chất, chính là hậu cung tiểu thuyết, điểm này là có thể khẳng định, mà sẽ không cải biến.

Thời đại là ở tiến bộ, nhưng liền bởi vì thời đại tiến bộ, mọi người sẽ giống Thanh giáo đồ giống nhau, hậu cung không được khai, có nữ nhân vật không thể nhận, thậm chí mình thiến đến liền cả nữ chủ đều tiết kiệm, từ đầu tới đuôi sạch sẽ, dạng này “Tiên tiến”, không phải ta tại hơn hai mươi năm trước nhập hành khi, muốn quán triệt sáng tác lý niệm.

Bởi vậy, mặc kệ ở đâu sống yên, bộ tác phẩm này bản chất, là hậu cung tiểu thuyết, toàn bộ tình tiết, nhân thiết cùng hợp lý tính, đều là vì điểm ấy đến phục vụ.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

2 thoughts on “Thính Tuyết Phổ

Add Comment