Thịt Phất Trần

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Chu Đầu Nhân (朱投仁)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Này chuyện xưa nói là nhất trời sinh tu đạo cô nhi, từ nhỏ bị đạo môn ngón tay cái nhìn trời xem thu lưu, tu tập thượng tiến triển cực nhanh, tuổi còn trẻ sẽ có một thân không tầm thường đạo pháp, 19 tuổi năm này, thế tục cho là dân quốc năm đầu, chiến loạn liên tiếp, nhận được sư môn nhiệm vụ nhân vật chính xuống núi trừ ma vệ đạo, lại bởi vì muốn làm gì thì làm chấp niệm gây ra lần lượt làm trò cười cho thiên hạ.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

2 thoughts on “Thịt Phất Trần

Add Comment