Tình Trạng Bí Kíp

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

“Tiến độ Bí Kíp”

 • Tiểu Bí Kíp: Truyện ngắn, không có mục lục
 • Vạn Pháp: Tổng hợp nhiều truyện ngắn
 • Thái Giám: Truyện bị drop (dừng), tác giá không viết tiếp
 • Bí Khuyết: Truyện đang được viết
 • Toàn Thư: Truyện đã hoàn thành (full)
 • Tinh Lược: Truyện bị cắt hoặc lược bỏ các cảnh hot
 • Nâng Cấp: Truyện được viết bổ sung thêm các cảnh hot
 • Vô Vi: Truyện được convert sơ sài
 • Phản Hư: Truyện được convert và edit một cách kỹ càng
 • Thông Linh: Truyện được dịch
 • Ngộ Đạo: Truyện do các vị Tông Sư Việt Nam sáng tạo

“Tình trạng Bí Kíp”

 • Nguyên Bản: Bản gốc truyện
 • Ngoại Thiên: Phần ngoại truyện tác giả viết thêm
 • Tu Chỉnh Bản: Tác giả điều chỉnh lại một số nội dung trong truyện
 • Tổng Hợp Bản: Do các vị tông sư làm ebooks tổng hợp nhiều truyện ngắn trong
 • Dị Bản: Dựa trên bản gốc, fan viết tiếp hoăc điều chỉnh một số nội dung

“Độ Dài Bí Kíp”

Add Comment