Tông Sư (HD làm Bí Kíp)

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

“Hướng dẫn làm eBooks để nhận Hắc Tệ”

 1. Hướng dẫn phá mã DRM, chuyển Prc thành Word, làm eBooks Prc
  – Hướng dẫn phá mã DRM
  – Cách chuyển file PRC thành TXT (Word)

  – Chạy mục lục tự động
  – Làm eBooks PRC
 2. Hướng dẫn chuyển file Prc sang file Mobi, thêm ảnh bìa, fix tên file
  – Chuyển định dạng PRC thành định dạng Mobi
  – Bổ sung ảnh bìa cho file PRC
  – Đổi tên file PRC

12 thoughts on “Tông Sư (HD làm Bí Kíp)

Add Comment