Tuyệt Đại Diễm Tu Chi Lữ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tuyệt Đại Diễm Tu Cuộc Hành Trình
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 绝代艳修之旅

Tác giả: Tri Nhạc (知乐)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thần Ma đại chiến, quan hệ mấu chốt thắng bại thiên địa chí bảo “Thập Dương Châu” bị đánh rơi nhân gian, vừa vặn chui vào oán khí tận trời “Kiều Tam” trong thi thể, làm cho nguyên bản cương trực công chính tú tài Kiều Sinh đi lên “Gian giống như quỷ, dâm giống như hồ” khác loại đường…   

“Đại đảm tam” bởi vì tại Long mẫu am khinh nhờn Long mẫu tố tượng, Long mẫu phái Quỷ Cơ mẹ con báo thù! Liên tục hai lần hành động về sau, Kiều Tam thập dương thể bí mật dần dần cho sáng tỏ.

Lưu manh cuồn cuộn mời dự họp tuyển cử đại hội, tuyển cử tối có đảm lượng người vì trấn Lục Manh lão đại, đại đảm tam bị Long mẫu thi pháp lựa chọn, bị bắt tiến nhập rừng quỷ.

Bởi vì hồ yêu dâm máu cảm ứng, Hồ Hậu cùng Quỷ Vương cũng tới đến rừng quỷ tìm kiếm thập dương châu.

Cùng lúc đó, Long mẫu cùng thái nguyên ngọc nữ cũng vì tìm kiếm 《 Quỷ Kinh 》 tiến nhập rừng quỷ.  

Thần Ma mọi người tại rừng quỷ đụng nhau…

Quỷ Cơ vì tự bảo vệ mình hấp thụ Kiều Tam dương khí, tại yêu trong động lần thứ ba đối phó Kiều Tam, bắt đầu “Quỷ gian nhân”!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Add Comment