Zombie Người Sống Sót

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tang Thi Hạnh Tồn Giả
Tình trạng: Nguyên Bản (Q06 C002)
Tên tiếng trung: 丧尸幸存者

Tác giả: Khuẩn Mao (菌毛)
Text: MisDax
Convert: MisDax

Ebook: MisDax

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment